Chỉ cần giới thiệu ứng dụng “Vrada tài xế” cho 1 người sử dụng, bác tài sẽ nhận ngay 150.000đ vào tài khoản.

Điều kiện áp dụng:
– Tài xế đã đăng ký xác thực với Vrada và đang sử dụng online.
– Người được giới thiệu chưa đăng ký tài khoản tài xế trên Vrada.
– Giới thiệu thành công khi người được giới thiệu cài đặt Vrada, xác thực tài khoản và phát sinh cước đầu tiên từ ứng dụng Vrada.
– Không hạn chế số lượng người giới thiệu.
– Trả lập tức vào tài khoản lái xe khi đủ điều kiện ở từng mức.

Đăng ký làm tài xế ngay

Tên của bạn (bắt buộc) :

Số điện thoại (bắt buộc) :

Địa chỉ Email :

Đăng ký làm (bắt buộc) :

Tên người giới thiệu :

Số tài hoặc số điện thoại người giới thiệu :